Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Hiểu Lầm

Hiểu Lầm
Vành Khuyên

Trong đời hiểu lầm rất khó nếu biết và tin người mà bạn cho mình hiểu lầm.
Nhiều người cho hiểu lầm là chuyện bình thường là chuyện càng không phải.
Khi nói ra một điều, người cùng tâm trạng, cùng hoàn cảnh rất dễ hiểu được bạn nói gì, số còn lại xem như nói ra cái chuyện hiểu lầm là để tự dối lòng họ thôi chứ thật sự họ không tin bạn và không tin họ họ mới tự cho họ hiểu lầm.

Trong đời, khi không hiểu tôi nói không hiểu. Khi hiểu tôi nói hiểu. Không có cái chuyện lầm lẫn ở đây. Nếu sợ hiểu sai và muốn hiểu đúng tôi có thiếu gì cách để tìm hiểu mắc chi phải cho rằng mình hiểu rồi nói mình lầm.

Người nào nói sao tui hiểu họ đang nói gì hết á vì tôi rất tin vào tôi. Khi có sự nghi ngờ vì lời viết vừa đọc hoặc câu nói vừa nghe thì tôi không cần tìm hiểu chi cho mệt chỉ cần nói ý mình và không nên bàn luận về điều mình không chắc người ta có ý đó hay không.

Cái này không phải tại tôi hay hay tôi có thiên hướng khách quan gì cả. Đó chỉ là thái độ muốn nối kết và muốn tiếp tục có liên hệ với đối tượng mình không dám chưa hiểu mà vội phán xét . Thành kiến và chủ quan là hai bịnh rất nặng trong các mâu thuẫn rất cơ bản nơi có nhiều người có qua lại, liên hệ với nhau, tại sao tui biết, bị hoài chứ gì riết sợ hỏng dám xét ai.

Vậy đừng nói hiểu lầm ... chưa hiểu hoặc đã hiểu vì chưa hiểu nên ráng tìm hiểu khi có thể để không bao giờ hiểu lầm, bạn nhé !

Bạn đồng ý chớ .

Không có nhận xét nào: