Thứ Ba, 1 tháng 7, 2008

Rồi Một Ngày

Rồi Một Ngày
Vành Khuyên

Rồi một ngày bạn không còn biết mình ở đâu, về đâu và làm chi nữa
Ngày đó, bạn quên bẳng đi những gì bạn đã hứa sẽ làm trong cuộc đời
Chẳng còn thấy chơi vơi, chẳng còn thấy lỗi hẹn
Chỉ thấy đắng và cay trong đời, bạn còn tìm chi đây?

Rồi một ngày bạn vẫn thấy mình dìu dặt trên cõi đời này
Bạn hiểu bạn chỉ vì điều gì đó bạn còn trách nhiệm trong cuộc sống
Bạn muốn cảm bình minh như ngày nào nhưng sao tìm mãi vẫn chỉ thấy chiều tà trong những ngày bạn qua
Bạn hiểu bạn chẳng khác gì bóng ma trong cuộc sống ....

Ôi cái đời lông bông, tình người lông nhông
Người bắt lỗi bạn thì sẳn, người đỡ chân bạn sao hiếm có vô cùng
Bạn giả vờ ung dung, nhưng trong lòng bạn ngấm ngầm một cuộc chiến
Tồn tại hay mất đi trong cuộc đời này ...

Khi đời chẳng còn gì hay, cuộc đời ạ

Không có nhận xét nào: