Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Sai

Sai
Vành Khuyên

Là con người, nếu bạn nói bạn chưa sai bao giờ tôi phục bạn. Thật, không phải tôi viện cớ làm con người để mà sai nhưng có ai luôn luôn đúng đâu bạn nghĩ coi.

Trong đời, có nhiều lẽ để điên và dễ rơi vào tình trạng sai trái.

Bạn là người không tới nổi nào chứ gì, mà hễ đụng chuyện, người ta cứ nói bạn xấu, xấu ơi là xấu, dù chuyện chẳng ra cái quái gì. Bạn chẳng cần thanh minh, rồi sao, tiếng xấu cứ lan dần. Kệ luôn, có ngày nào đó, có xui xáy ra chuyện gì bạn không chủ đích cho dù bạn không cần người ta hiểu bạn nhưng bạn phải hiểu bạn, bạn không hiểu bạn là bạn tiêu. Vậy nên sự thật trùng hợp người ta cũng dễ dàng ráp cái người ta nghĩ vào hoàn cảnh bạn vô tình rơi vào.

Ai nói trong đời mình không sai thì cũng sạo luôn. Hôm qua tôi còn cố tình sai, nói cho bạn biết vậy đó. Hôm qua con trai tôi phải nộp bài viết cho trường hôm nay. Tôi nói nó năm lần bảy lượt, mỗi một lượt nó viết một chữ rồi lại chơi tiếp. Khi nó thấy tôi sắp đi nằm vì mệt quá rồi, nó sợ bỏ nó mà, nó ngồi xuống viết đàng hoàng. Viết xong nó đưa tôi xem lại vì bài tập viết này là để cha mẹ làm chung với con cái, còn lỗi nào cô trả về sửa chừng nào hết lỗi thì thôi. Tôi đọc một lèo, phát hiện ra nó thiếu mất hai câu. Tôi buồn ngủ quá nói đại " thôi kệ đi con, cô không có sách con viết chắc không biết con thiếu " hhihihi. Thằng bé nói liền " má cô không dạy làm dối kiểu đó ". Thế là tôi đánh dấu thiếu và nói nó viết hai câu xót vào hàng lề chữa cháy đại cho rồi. Trời ơi trời, chỉ vì mệt mà tôi xúi bẩy con tôi đi lừa cô giáo ... Thật là bần cùng sinh đạo tặc, tôi tỉnh người, nghĩ nếu độn thổ được tôi cũng sẽ làm mươi mười lăm phút, hổ thẹn với cha ông. Ai đời mẹ dạy con nói láo.

Nói cho bạn mừng, con hơn mẹ là nhà có phúc, may mà thằng bé nhà tôi không chịu. Nó mà chịu chắc ngay hôm nay, tôi chẳng dám dạy nó điều gì ngay thẳng nữa vì đã lỡ bảo nó dối trá mà ....

Trời, tôi hối lỗi quá mà biết làm sao. Đời ai chả sai, sai ngay với con.

Cái này gọi là ... Thôi tuỳ bạn đi nhé .

Không có nhận xét nào: