Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Lòng Tốt

Lòng Tốt
Vành Khuyên

Trong đời, không phải tất cả những người tốt là người thân của bạn. Không phải tất cả những người thân đều tốt với bạn và không phải ai tốt với bạn bạn muốn thân cũng được.

Nhiều người tôi biết tốt lắm tôi muốn thân với người ta mà người ta không muốn thân với tôi tôi biết làm sao.

Nhiều người tôi biết tốt, tôi đang thân rồi muốn thân hơn người ta không muốn đành đứng tại chỗ luôn chứ bước tới nữa mất luôn người đó chứ ở đó mà thân hơn.

Nhiều người tốt ghê gớm mà sao thấy họ lẻ loi từ đầu đời tới cuối đời.

Nhiều người đang là người thân của mình mà sao thấy họ không tốt bằng những người mình chỉ mới biết hay không kề cận mình như người thân, cứ nhờ gì họ giúp đó.

Thật sự, khái niệm thân và tốt chả dính dáng gì với nhau nhưng có cùng chiều thu hút với chủ thể nên lúc đứng gần gần nhau làm cho con người dễ lầm.

Điều tôi đang suy nghĩ là có nên đòi hỏi người thân tốt với mình không trong khi người ngoài qua thời gian thấy còn tốt với mình hơn người thân.

Hoặc là ủa sao người ngoài đối với mình thì tôn trọng còn người thân thì cứ nói vài câu là hạ thấp mình và nói mình không hiểu biết, trong khi hiểu biết hay không là do thực tế chính người đó nhìn thấy mỗi ngày chứ đâu phải thấy cái điều người khác thấy mới là hiểu biết.

Cuộc đời nâng đỡ nhau khi cần, thì hai khái niệm người thân và người tốt đứng rất gần nhau bạn ạ.

Không có nhận xét nào: