Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2009

Có Rất Nhiều

Có Rất Nhiều
Vành Khuyên

Có rất nhiều những điều tôi chưa biết
Đàng sau những điều tôi biết hôm nay
Cũng có nhiều những điều không tồn tại
Dù tôi đang thấy trên thế gian này

Không gian ơi thật bao la không đó
Hay chỉ khoảng trời riêng tôi thở mỗi ngày
Bầu trời có ôm hết những thiêng liêng cao ngất
Hay chỉ mảnh trời ngoài cửa sổ, tôi nào hay !

Muốn nói dừng những dã tâm đang định
Chợt nhận ra mình nhỏ bé vô cùng
Tin vào đời và không hề toan tính
Cứ đương đầu và như thế ung dung ...

Không có nhận xét nào: