Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Cái Thời Đã Qua

Cái Thời Đã Qua
Vành Khuyên

Tôi nhìn lại cái thời đã qua
Để chuẩn bị cái thời đang tới
Cái thời mà mọi người vẫn nghĩ là tôi đợi
Có đợi đâu! Ải gì cũng qua cả rồi

Tưởng đã có đủ một thời con gái để rong chơi
Nay tứ tuần tôi cũng hun hút bóng mình đến dại
Dại chi nữa ngày mai, dại đủ ngày xưa đó
Đâu muốn khác đời dù chỉ trong suy nghĩ! Tôi?

Cái thời đã qua nhắn đủ lời
Phụ nữ như cái bóng xiêu đổ muôn chiều, muôn lối
Cái bóng tôi ngã - những nẻo nào chưa từng qua, chưa từng đợi
Bước trong chiều hành trang tôi là cái thời đã qua ...

Không có nhận xét nào: