Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Thay Đổi

Thay Đổi

Đời sống một mình bắt tôi phải thay đổi . Thật, nói bạn không tin.

Trước kia, tôi hiên ngang và hào hùng bao nhiêu, nay đổi hết . Trước kia tôi thẳng thắn và mạnh dạn bao nhiêu, giờ chỉ còn cười thân thiện, bảo người ta nghe thì nhờ, không nghe tôi cũng phải đi chỗ khác vì còn trách nhiệm hàng ngày mà cuộc sống đã trao nữa .

Trước kia, tôi hay phán xét này nọ, bắt người ta phải tuân thủ những đạo đức cơ bản, tôn trọng tôi . Giờ thì tôi không còn cần thế, ai muốn chà đạp tôi cứ chà, ai muốn nói tôi sao cũng được, tôi hiểu tôi là ai được rồi, mặc cho nhân tình thế thái .

Trước kia tôi chửi người ta đỏ mặt thì thôi, tôi làm cho người ta phải nhìn thấy người ta thì thôi nhưng giờ tôi học phải nói theo cách nào cho người ta đừng làm phiền tôi nữa, cho người ta để tôi yên, cho người ta hiểu tôi chẳng muốn gì khác ngoài sự tôn trọng .

Tôi khác thật rồi, tôi chẳng còn biết yêu, biết cảm nhận, tôi chỉ còn biết buồn, biết vui tùy hứng, sợ bị chà đạp, sợ bị nói nặng rồi nằm cả tuần không đứng dậy nổi vì không biết mình là ai.

Tôi đang đi trên con đường thật khác . Tôi lần mò lại từng cảm giác trong đời tôi có, tôi chưa từng có và từng cảm giác tôi đã đánh mất .

Vậy nên tôi khác đi, trên cái con đường khác này, tôi muốn tôi trở lại là tôi hay tôi muốn tôi là ai khác .

Có trời mới biết được vì chính tôi, thiệt tình tôi cũng không biết bạn ạ .

Cho Một Ngày .

Không có nhận xét nào: